Mai névnap

Ambrus


Holnap

Mária

 

       

Ashburn

6°C

időkép
Felhős
Szél: 11 km/h Dél
Napi előrejelzés:
Min: -2°C
Max: 8°C
időkép

Többnyire felhős

      

Holnapi előrejelzés:
Min: 0°C
Max: 14°C
időkép

Napos

      

Mozila Firefox Google Chrome

      

Internet Explorer Opera
Minden jog fenntartva!
Pacific Genius Kft. 2023.

Felhasználási feltételekCSKM felhasználási feltételek
Üdvözöljük a CSKM web portálon! Az oldal üzemeltetője és tulajdonosa a Pacific Genius kft. (a továbbiakban "szolgáltató", székhely: 9707 Szombathely, Bertalanffy Miklós utca 32, ügyvezető: Lovass Pál András, adószám: 23684023-2-18, cégjegyzékszám: 18-09-110729, elérhetőség: pacificgeniuskft@gmail.com) A szolgáltatás használatával Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek módosításának lehetősége
A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő a CSKM rendszerbe történő belépéssel elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás
A szolgáltatás jelenti a cskm.hu alatt elérhető közösségi rendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját. A szolgáltatást a szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) A regisztrációhoz szükséges kódot csak olyan személyek kaphatnak, akikkel erről az oldal szerkesztője korábban megállapodást kötött. A kód megkapásának további feltétele, hogy a kódigénylő űrlapot megfelelően kitöltse az igénylő. A kódot pozitív elbírálás esetén a megadott e-mail címre küldjük, melynek birtokában lehetősége nyílik a regisztrációra. A kapott kód egyszeri regisztrálásra jogosítja fel a felhasználót, tilos a kódot továbbadni és újra felhasználni! (b) Amennyiben regisztrálja magát a rendszerbe, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót. (c) A jelszó titokban tartásáért ön felel. (d) A szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról. (e) Az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott! A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a CSKM-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom: - védjegyet sért, - mai vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve. - más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, - obszcén vagy trágár kifejezés, - mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás, - burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) a szolgáltató törölheti rendszeréből! 14 éven aluli természetes magánszemélyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe. Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 168 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói fiókja törlésre kerülhet. Felhasználói magatartás Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik. Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a felhasználókat, akik más egyéneket zaklattak akár üzenőfalon, akár a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom
Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a CSKM-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a CSKM-szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, dokumentumokat, személyes adatokat, beszélgetéseket. A szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A szolgáltató mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat: A CSKM-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; - Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a CSKM-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető; - A CSKM számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking); - Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); - A szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése; - Megszerzett anyagok publikálása; - Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése; - Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az üzenőfalon, az oda nem illő zavaró, agresszív hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek törlésre kerülnek. - Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül; - Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a szolgáltató hivatalosan támogatja vagy jóváhagyta; - Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát; - Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása; - Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik; - Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A felhasználó kérésére történő adatmódosítás
Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez a szolgáltató azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az szolgáltató kérheti, hogy a felhasználó - a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást - vagy azt, hogy küldje el a szolgáltató részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát - vagy személyazonosságát egyéb, a szolgáltató által elfogadott módon bizonyítsa

Szavatosság kizárása
A szolgáltató és annak tulajdonosa és partnerei kizárnak bármely és minden felelősséget az CSKM-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért. A felek a szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a felek a szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Szombathelyi Városi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés
Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön CSKM-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat
Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.